Pages

Tuesday, September 24, 2013

RPH Kelas Integrasi Pendidikan Khas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
Mata Pelajaran                    :           Bahasa Melayu
Kelas                                     :            Kelas Integrasi Pendidikan Khas
Tarikh                                    :           11 Mac 2013
Bilangan Murid                   :            1 orang
Masa                                      :            30 minit
Tajuk                                     :           Menyebut konsonan dalam permainan bahasa.
Objektif                                  :           Pada akhir pembelajaran, murid dapat ; 
1.    Menamakan gambar dengan sebutan yang betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 gambar yang ditunjukkan oleh guru.
2.    Menyebut 3 daripada 5 perkataan yang mengandungi huruf konsonan berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
3.    Menyebut dan memadankan suku kata dan gambar dengan betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 keping kad yang ditunjukkan.

Hasil Pembelajaran           :
1.    Mengenalpasti dan menamakan gambar.
2.    Mengecam dan membunyikan gambar serta perkataan yang mengandungi huruf konsonan.
3.    Membaca dan membunyikan suku kata untuk membentuk perkataan.
Pengisian Kurikulum
Nilai Murni                            :           Kesungguhan.
Ilmu                                        :           Muzik.
Sistem bahasa                     :           Sebutan dan Intonasi.
Pengetahuan Sedia Ada    :          Murid pernah melihat dan menyebut beberapa huruf konsonan.
Bahan Bantu Mengajar      :           Tayangan video (CD), permainan roda bergambar, permainan dadu perkataan, jadual dadu perkataan, kad suku kata, dan kad gambar.Langkah/ Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
(3 minit)
·      Tayangan video
1.    Murid menonton tayangan video.
2.    Murid menyanyi dan mengikut sebutan dalam video dengan bantuan guru.
Ilmu : Muzik
Sistem Bahasa: Sebutan dan intonasi
BBM: Tayangan video (CD)

Langkah 1
(7 minit)
·      Permainan roda bergambar
1.    Murid dikehendaki untuk memutarkan roda bergambar.
2.    Murid perlu menamakan gambar yang ditunjukkan oleh penanda apabila roda bergambar berhenti berputar.
Sistem Bahasa: Sebutan dan intonasi
BBM: Roda bergambar

Langkah 2
(8 minit)
·    Permainan dadu perkataan

1.    Murid dikehendaki untuk membaling dadu untuk mendapatkan nombor.
2.    Murid menyebut perkataan yang mewakili nombor pada dadu.
Sistem Bahasa: Sebutan, dan Intonasi
BBM: Dadu perkataan, jadual perkataan
Langkah 3
(8 minit)
·   Kad suku kata dan gambar
1.    Murid mencantumkan kad suku kata untuk membentuk perkataan.
2.    Murid memadankan perkataan yang dibina dengan gambar yang betul.
Nilai Murni: Kesungguhan
BBM: Kad suku kata dan kad gambar

Penutup
(4 minit)
·   Rumusan
1.  Murid diminta untuk menyebutkan kembali beberapa perkataan yang telah dipelajari.
Sistem Bahasa: Sebutan dan intonasi

No comments:

 
Images by Freepik