Pages

Thursday, February 21, 2013

Kemahiran Penerangan


KEMAHIRAN PENERANGAN

konsep
-          Merupakan satu proses memberikan kefahaman kepada murif
-          Maklumat yang disampaikan itu dapat difahami oleh penerima iaitu murid dalam situasi p&p

Prinsip
-          Guru hendaklah merancang pengajarannya dengan teliti untuk memastikan bentuk penerangan yang sesuai
-          Penerangan hendaklah selaras dengan umur, kebolehan dan pengetahuan sedia ada muris yang berbeza.
-          Penerangan hendaklah sesuai dengan isi pelajaran.
-          Penyediaan contoh, ilustrasi, dan bahan bantu
-          Jangka masa menerang yang sesuai
-          Penggunaan bahasa yang sesuai
-          Daripada senang ke kompleks, daripada yang diketahui kepada sebelum diketahui, daripada kongkrit ke abstrak
-          Pemeringkatan/penyusunan  idea
-          Respons daripada murid

Objektif
-          Memahami konsep isu
-          Menghuraikan seseuatu proses atau prosedur
-          Menaakul sebab terjadinya satu peristiwa dan meramalkan kemungkinan sesuatu peristiwa
-          Menyampaikan maklumat dan menjelaskan isi pelajaran dalam masa singkat.
Kesan penerangan
-          Konsep pelajaran menjadi jelas dan tepat.
-          Murid akan memahami sesuatu prosedur secara teratur dan terperinci
-          Murid dapat menaakul sebab terjadi sesuatu peristiwa
-          Dapat menarik perhatian murid terhadap sesuatu isu/topic
-          Segala abm yang digunakan semasa menerang dapat memudahkan pemahaman murid.

Penerangan ialah satu proses memberi kefahaman kepada orang lain,  dan kemahirannya ialah menentukan yang penerangan itu difahami.   Kemahiran memberi penerangan dengan tepat dan berkesan salah satu kemahiran yang mesti ada pada guru.      Oleh itu ada banyak peringkat dan bentuk kefahaman, juga banyak peringkat penerangan,
a.         Pentarifan      -           menjelaskan sesuatu isu
b.         Penerangan    -           menerangkan proses, struktur dan langkah-langkah.
c.         Sebab              -           pemberian alasan
Penerangan berstruktur
(a)         Penggunaan keutamaan -  guru nyatakan dengan jelas, tepat dan padat fakta utama yang terlibat.
(b)        Penggunaan contoh   -    perkara yang dititik beratkan ialah mudah, berkait, penggunaan media yang sesuai dan menimbulkan minat.
(c)         Penyimpulan       -        guru menyatakan perkara utama dalam penerangannya.    Dr. G.A. Brown,     ‘Penerangan ringkas sangat penting untuk penerangan yang berkesan’.
Penerangan Penyampaian
(a)         Penggunaan penyampaian yang jelas                 -           guru menerangkan sesuatu  aspek pada  satu masa, dan memfokuskan semula dengan menggunakan ringkasan atau ilastrasi.     Ia hendaklah menggunakan bahasa yang sesuai dan berhenti sejenak sebelum sesuatu aspek penting diterangkan.
(b)        Penggunaan penekanan variasi rangsangan      -           guru hendaklah menggunakan peringkat, nada dan intonasi suara yang boleh menyampaikan kepentingan yang berkaitan  dengan sesuatu.     Gerak geri dan pergerakan hendaklah digunakan dengan sewajarnya.
(c)         Penggunaan penekanan – petunjuk dan perkaitan dan keutamaan -   menggunakan perkataan atau rangkai kata yang boleh membawa kepada sesuatu yang penting dalam penerangannya -   contoh:
Petunjuk        -           ‘Tiga bidang utama………….’
Perkaitan       -           ‘Ini  membawa kepada……………’
Keutamaan    -           ‘Dengan  ini……………….’
(d)    Jauhkan kekaburan          -           ini ada kaitan dengan penerangan yang jelas.     Elakkan menggunakan perkataan ‘…….. dan lain-lain, ……. dan sebagainya…….. dan yang sama sepertinya’.
(e)     Sekuens      -           guru boleh menggunakn pendekatan induktif atau deduktif, pelbagai rangsangan dan kaitan untuk menunjukkkan penerangan  ke arah yang betul.
(f)     Maklumat balas     -           penerangan guru janganlah panjang lebar, beri peluang murid menjelaskan kefahaman, sikap dan minat dan memberi peluang mendapat maklum balas. Guru hendaklah mengawal penyampaian, kelancaran, bahasa dan bilangan contoh yang digunakan.

Set Induksi


Definisi Set Induksi
Omardin Ashaari (1997) mendefinisikan set induksi adalah proses terawal dalam sesuatu pengajaran yang dirancang dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.
Ee Ah Meng (1987) menyatakan set induksi ialah kemahiran yang berkaitan dengan cara untuk menyediakan pelajar anda bagi mengikuti sesi pengajaran iaitu orientasi prapengajaran.
Mok Song Sang (2001) menyatakan set induksi merupakan bahagian permulaan dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dimana tujuan utama mengadakannya ialah untuk membina aliran fikiran serta menimbulkan minat murid-murid supaya mereka dapat memusatkan perhatian terhadap isi pelajaran yang hendak disampaikan.
Berdasarkan kepada ketiga-tiga definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa set induksi ialah satu cara memulakan pengajaran dimana kemahiran memulakan pengajaran amat penting kerana di sini guru meyampaikan ideanya kepada pelajar dan menanamkan ke dalam fikiran pelajar bahan-bahan pengajaran yang hendak disampaikannya. Sementara itu, guru juga perlu menumbulkan minat dan menggerakkan para pelajar supaya mereka sedia belajar dan memikirkan pengetahuan serta kemahiran yang dipersembahkan oleh guru mereka.

 Prinsip-prinsip Panduan
Ee Ah Meng (1987) menyatakan bagi mencapai kejayaan dalam set induksi atau permulaan pelajaran, guru hendaklah mematuhi prinsip-prinsip berikut:
i) Bermakna
Permulaan pelajaran sepatutnya bermakna kepada murid-murid dari segi minat, pengalaman, kebolehan dan umur.
ii) Perkaitan
Permulaan pelajaran sepatutnya berkaitan dengan isi dan objektif pelajaran.
iii) Perkaitan
Permulaan hendaklah berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid-murid.
-          Menarik perhatian, minat dan ingin tahu murid
-          Jangka masa terhad (3-5 minit)

Objektif-objektif Set Induksi
Antara objektif-objektif kemahiran Set Induksi adalah seperti yang berikut:
i) Mendapatkan perhatian murid.
ii) Memotivasikan murid-murid.
iii) Mencadangkan cara-cara menjalankan tugas.
iv) Menyatakan had tugas yang akan dilaksanakan.
v) Membuat perkaitan antara yang telah dialami dengan yang di luar pengalaman murid-murid.
 Komponen-komponen Set Induksi.
Komponen-komponen utama dalam kemahiran Set Induksi ialah menarik perhatian, mewujudkan motivasi, perkaitan kognitif dan menstruktur.
i) Menarik Perhatian
Untuk menarik perhatian murid-murid, guru boleh mengubah unsur-unsur ketegangan, gerak-geri dan kontak mata, menunjukkan sesuatu yang menghairankanm mengadakan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan atau berusaha menimbulkan rasa ingin tahu murid-murid seperti penggunaan bbm.
ii) Mewujudkan Motivasi
Sebelum mengajar, guru perlu memastikan murid-murid dalam keadaan yang sedia dan bermotivasi untuk belajar. Apabila pelajar memberi perhatian, barulah pelajaran sebenarnya boleh dimulakan dengan senang dan mudah. (Omardin Ashaari,1997). Dengan semanagat, kemesraan, merangsang naluri ingin tahu, menggunakan unsur saspens, cerita, sola jawab dan aktiviti yang menarik.
iii) Perkaitan Kognitif
Guru yang membuat perkaitan antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid akan dapat menyampaikan pengajarannya dengan lebih berkesan. Membuat perkaitan antara isi pengajaran yang akan disampaikan dengan pengetahuan sedia ada murid/isi pelajaran lepas.  Misalnya, guru yang mengajar ciri-ciri segitiga sama kaki boleh membincangkan ciri-ciri umum sesebuah segitiga terlebih dahulu.iv) Menstruktur
Dalam proses menstruktur, guru memberitahu tugas yang akan dijalankan atau cara-cara menjalankan tugas itu. Contohnya, “Kita akan cuba menamakan lima bahagian Bunga Raya ini setelah melihat bahagian-bahagian itu dengan teliti”. Dengan menghadkan tugasan, menyatakan tujuan tugas, mencadangkan cara menjalankan tugas, menggunakan soalan yang berkaitan.

Kesan Kemahiran Set Induksi ke Atas Pengajaran dan Pembelajaran.
 Kesan-kesan penggunaan Set Induksi adalah seperti yang berikut:
i) Motivasi murid tinggi. Mereka ingin belajar dengan lebih tekun lagi.
ii) Perhatian murid-murid terhadap pelajaran lebih baik. Ini memudahkan pembentukan konsep.
iii) Murid-murid akan berusaha kea rah jangkaan prestasi yang ditetapkan dan diumumkan oleh guru.
iv) Pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan kerana perkaitan dibuat antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid-murid.
v) Naluri ingin tahu murid dapat dipenuhi.
vi) Corak interaksi antara guru dan murid akan berubah-ubah. Ini akan mewujudkan suasana pengajaran-pembelajaran yang lebih menggalakkan.

Wednesday, February 20, 2013

Ada had untuk beli alat tulis guna baucer buku???


Alhamdulillah... dah dapat Baucer Buku 1 Malaysia RM250.. Tapi yg x bestnye ada had pula untuk beli kelengkapan alat tulis.. hanya 20 % dari nilai baucer tu dan kena beli buku dulu baru dapat beli alat tulis.. huhu...sedangkan kami guru2 pelatih amat memerlukan alatan tulis dan kelengkapan lain seperti kertas2, kad2, dan juga bahan2 yang boleh dibuat bahan bantu mengajar.. kalau nilai nye sikit, apa je yang dapat kami beli..

Kebanyakan kawan2 yang dah pergi Popular dan MPH, diorang kata hanya dapat beli barangan alat tulis dengan nilai rm20/rm50 sahaja.. sedangkan kalo nak beli kertas A4 yang 450 helai tu je pun nak dekat rm10.. Nak beli kertas kajang lagi, kertas mahjung, kad2 manila, binding tape, fail2, highliter la, marker2, dan sebagainya.. x cukup kalo sekadar rm20 je dibenarkan.. Sebab harga2 buku untuk kami belajar x banyak dijual di kedai2 buku biasa. Biasanya kami order dari pensyarah atau fotostat modul. Dan harga buku kami x mahal sangat sebab made in Malaysia.

Tapi Alhamdulillah,.. aku dapat jumpa sebuah kedai buku dekat permaisuri yang x hadkan pun untuk beli alatan tulis.. dan x semestinya kena beli buku dulu baru dapat beli alat tulis..Dan akhirnya, aku dapat beli semua alatan tulis dan kelengkapan yang diperlukan dengan nilai RM100 baucer buku :


Saturday, February 9, 2013

Pengurusan Kelas


Pengurusan kelas

Konsep

-          Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dalam kalangan pelajar dan guru.
-          Cara dan kaedah pengajaran bahasa itu dikendalikan
-          Dilakukan secara indidvidu, berpasangan, berkumpulan atau secara kelas.
Pengajaran secara kelas
-          Guru menyampaikan pengajaran kepada semua secara serentak
-        
             Kelebihannya
o   dapat pelajari bahan yang sama, dinilai dan hadapi situasi yang sama.
o   Guru dapat melihat perbezaan pencapaian murid
o   Guru mentadbir kelas dengan mudah
-          
       Kelemahannya
o   Pengajaran tidak memenuhi keperluan individu, minat, kebolehan, kecerdasan
o   Murid bijak hilang peluang belajar

Pengajaran secara kumpulan
-          
      Murid dikumpulkan mengikut pencapaian
-          Pentingkan sikap kerjasama antara murid
-          Murid diberi peluang mengendalikan kumpulan
Pengajaran secara individu
-          Dijalankan dengan tujuan dan objektif
o   Masalah pembelajaran / maju pembelajaran bertujuan memperkaya

Pengajaran secara kelas bercantum
-          
      Menggabungkan beberapa kelas menjadi satu kelas
-          Murid tidak mempunyai tahap pencapaian yang sama
-          Oleh itu. Kaedah pengajaran berkumpulan diutamakan
-          Memerlukan gurun yang rajin, bertanggungjawab dan bijak kendali kumpulan
-          Setiap kumpulan diberi tugas dan belajar serenak pada waktu yang sama.

Pengajaran secara kuliah
-          
      Menyampaikan pengajaran kepada pelajar pendidikan tinggi
-          Murid mencatat nota sendiri
-          Alat teknologi digunakan
-          Kelebihan
o   Jimat masa dan tenaga
o   Mudah dikawal
o   Berpelulang menganalisis, mengintepretasi

Aspek lain pengelolaan kelas
-         
       Iklim dan persekitaran bilik darjah
-          Aspek komunikasi dalam bilik darjah
-          Aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
-          Pengurusan yang berkaitan dengan disiplin murid
Keberkesanan pengelolaan kelas
-         
     Cole (1994) merumuskan bahawa kejayaan dan keberkesanan pengelolaan kelas bergantung kepada empat faktor :
o   Kemahiran berkomunikasi
o   Kemahiran merancang dan mengurus
o   Kemahiran mengajar dan keupayaan guru menggunakan motivasi dan pengukuhanFriday, February 1, 2013

Tragedi 30 Januari

Hai, Assalamualaikum dan selamat petang..


Terkejut tak tengok 2 gambar kat atas ni? hu sedih, itulah yg berlaku pada kereta aku tu pada rabu baru2 ni..  Nak tahu apa ceritanya??

Masa tu aku baru balik dari pasaraya. Aku pun parking la elok2 kat tempat yang biasa aku parking dekat rumah sewa aku tu. Masa tu kat depan aku memang ada sebuah lori yg saiznya sederhana .Aku nampak ada orang tengah punggah barang macam angkat guni pasir batu la macam tu.. Memang aku tahu ada org renovater umah kat situ.. Aku pun x la parking rapat pun dengan lori tu. Aku enjak ke belakang lagi bagi ruang lebih ckit kat lori tu..

Aku pun naik la ke rumah dalam 10 minit pastu aku turun balik nak keluar.. Tengok2 dah kemek dah kete aku tu. Memang terbeliak la biji mata aku ni.. Lori tu dah x de.. Mula la aku rasa nak marah sbb aku parking bukan rapat pun dengan lori tu..Memang sah lori tu punyer keje.. tengok pada kesan kemek dan calar tu pun dah tau.. Kalo kereta , bukan mcm tu. Dan korang bleh tengok gambar kat atas ni, bpe besar ruang kat depan kete aku tu? lori tu bukan besar mana pun.

Ikutkan hati aku ni memang nak pegi serang terus kat rumah tu. Nasib baik aku ada kawan2 yang cool dan Ohsem yang pergi tanya elok2 kat pekerja indon katr umah tu.. Dan kisahnya pekerja lori tu bukan orang mereka. Pekerja lori tu kerjanya memang dah diupah angkut sampah barang2 renovate rumah tu. Aku berjaya dapat no telefon boss pekerja indon tu tapi bila aku call x dapat dihubungi.. Geram betul!

Dan kesudahannya petang esoknya aku ke rumah Acu aku dan dia la yang tolong ketuk balik bonet depan tu..


Walaupun bonet tu dah elok bertutup tapi yang kemek2 tu yang korang dapat lihat dalam gambar di atas memang x dapat nak buat apa melainkan tukar yang baru.. hoho.. sapa nak bayar?? Dan memang sedih la, sayang kereta cantik2, dah nampak cacat.. huhu.. Acu aku pesan, lain kali jangan parking kalo ada lori or van. Pergi cari tempat parking yang lain.. Sebab lori dan van lebih besar dari kancil aku tu.. Memang susah la diorang nak perasan. So kena hati2 pasni.. Oh Acu, maafkan ku sebab sudah mencacatkan keretamu ini.. Kalo korang nak tau sebenarnya pemilik sebenar kancil aku ni Acu aku. Dia guna kereta lain, dan kancil ni dia bagi aku guna.. Baik kan.. Tapi sangat terkilan sebab dah jadi macam tu.. :(
 
Images by Freepik