Pages

Wednesday, October 13, 2010

Teori Sosilogi Sastera. dan Tema persoalan novel Ranjau Sepanjang Jalan


 Teori Sosilogi Sastera.


Antara pandangan Marx melalui teori sosiologi ini adalah :
Marx mengatakan bahawa :

ü  Individu akan menjadi terasing apabila bekerja dengan kapitalis.
ü  Pembahagian kerja dalam masyarakat tidak boleh menjadi penentu untuk kelas atau status manusia kerana ia memperlihatkan ketidakadilan dan eksploitasi.
ü  Ekonomi merupakan punca berlakunya segala konflik sosial.
ü  Ini kerana, golongan borjuis berkuasa dan menekan golongan proletar.
ü  Kemudian golongan bawahan akan bangun memberontak atas sebab penindasan tersebut.
ü  Hasilnya wujud isu sosial yang bercirikan pertentangan kelas dan ketidakpuasan hati yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam karya sastera.
           
Sistem masyarakat dan realiti sosial mempunyai kaitan rapat dengan teori sosiologi sastera. Permulaan bagi teori ini adalah konsep umum kesusasteraan, kemudian beralih kepada pengarang dan teks dan seterusnya kepada masyarakat. Teori sosiologi menganalisis karya sastera dari segi intrisik dan ekstrinsik dengan penekanan pada isu masyarakat. Marx menempatkan kesusasteraan dalam suatu struktur ideologi yang meliputi falsafah, politik dan perundangan. Hubungan erat antara karya sastera dengan masyarat dan persekitaran ditunjukkan dalam melalui penekanan yang menggambarkan kedudukan kesusasteraan sebagai suatu institusi masyarakat yang aktif berfungsi.
 
Untuk menganalisis karya sastera terdapat beberapa idea penting dalam teori sosiologi sastera, iaitu :
a)    Sesebuah karya sastera berkait rapat dengan konteks masa dan zaman, termasuk juga dengan pemikiran dan pandangan hidup masyarakat dan sistem pemerintahan yang melahirkan karya tersebut. Ini bermaksud sastera merupakan cerminan masyarakat.
b)    Karya sastera menganalisis peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam masyarakat. Ia merupakan gambaran fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan pelbagai aspek dalam kehidupan.
c)    Pengarang hendaklah menggambarkan segala peristiwa masyarakat dengan tepat dan perlu bersifat kreatif.
d)    Pengarang mengambil isu semasa untuk dijadikan teks karya, nilai-nilai masyarakat dan kesan dalam karya terhadap pembaca.

e)    Struktur yang bermakna perlu ada dalam sesebuah karya bagi mewakili perspektif penulis sebagai mewakili masyarakatnya.
Kritikan sosiologi ini lebih banyak menekankan isi dan kesan sosial terhadap sastera. Ia dilihat sebagai perbuatan yang benar-benar berlaku dalam masyarakat.Pengkritikan jenis sosiologi ini mengaitkan sastera dengan masyarakat. Mohd Taib Osman dan Kassim Ahmad sering menganalisis sastera Malaysia menggunakan kritikan jenis sosiologi ini. Selain itu, Umar Junus turut menggunakan kritikan jenis ini seperti yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Sastera : Persoalan Teori dan Metode.
Dalam pendekatan sosial, ia mula menilai sejauh mana unsur-unsur ‘dogmatik’, ‘diktatik’, dan arahan kepada masyarakat dimasukkan dalam karya. Melalui kritikan sosiologi juga ia mengkritik keadaan sosial dalam masyarakat seperti rasuah, kemiskinan, penindasan, ketidakjujuran, dan sebagainya.

Rumusan Teori Sosiologi Sastera.

            Pada tahun 1980-an, teori sosiologi sastera mula muncul dan popular. Karl Marx telah memperkenalkan teori ini yang dikenali sebagai fahaman Marxis. Menurut Marx, sejarah manusia dipenuhi dengan pertentangan dan perjuangan antara kelas sosial. Kesusasteraan tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat dan sejarah. Bahan kesusasteraan terdiri daripada struktur sosial masyarakat yang berhubung dengan sistem, peraturan, moraliti, ekonomi dan budaya.
            Menurut Marx, pembahagian kerja dalam masyarakat tidak boleh menjadi penentu untuk kelas atau status manusia kerana ia memperlihatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Marx mengatakan bahawa ekonomi merupakan punca berlakunya segala konflik sosial. Ini kerana, golongan borjuis berkuasa dan menekan golongan proletar. Kemudian golongan bawahan akan bangun memberontak atas sebab penindasan tersebut. Hasilnya wujud isu sosial yang bercirikan pertentangan kelas dan ketidakpuasan hati yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam karya sastera.
            Sistem masyarakat dan realiti sosial mempunyai kaitan rapat dengan teori sosiologi sastera. Permulaan bagi teori ini adalah konsep umum kesusasteraan, kemudian beralih kepada pengarang dan teks dan seterusnya kepada masyarakat. Teori sosiologi menganalisis karya sastera dari segi intrinsik dan ekstrinsik dengan penekanan pada isu masyarakat. Marx menempatkan kesusasteraan dalam suatu struktur ideologi yang meliputi falsafah, politik dan perundangan. Hubungan erat antara karya sastera dengan masyarat dan persekitaran ditunjukkan dalam melalui penekanan yang menggambarkan kedudukan kesusasteraan sebagai suatu institusi masyarakat yang aktif berfungsi.
Kritikan sosiologi ini lebih banyak menekankan isi dan kesan sosial terhadap sastera. Ia dilihat sebagai perbuatan yang benar-benar berlaku dalam masyarakat.Pengkritikan jenis sosiologi ini mengaitkan sastera dengan masyarakat. Mohd Taib Osman dan Kassim Ahmad sering menganalisis sastera Malaysia menggunakan kritikan jenis sosiologi ini. Selain itu, Umar Junus turut menggunakan kritikan jenis ini seperti yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Sastera : Persoalan Teori dan Metode.
Dalam pendekatan sosial, ia mula menilai sejauh mana unsur-unsur ‘dogmatik’, ‘diktatik’, dan arahan kepada masyarakat dimasukkan dalam karya. Melalui kritikan sosiologi juga ia mengkritik keadaan sosial dalam masyarakat seperti rasuah, kemiskinan, penindasan, ketidakjujuran, dan sebagainya.

Ulasan novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad.
                  
Tema ialah persoalan utama yang diungkapkan dalam sesuatu karya, sama ada secara langsung atau tidak langsung.
 Tema yang terdapat dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad ialah perjuangan, kesusahan dan penderitaan hidup petani-petani Melayu dalam menghadapi bencana alam.
Antara penderitaan dan kesusahan yang dialami kaum petani yang diwakili oleh keluarga Lahuma dan Jiha dalam novel ini ialah luas sawah yang berkurang. Contohnya Lahuma Cuma memiliki sawah 14 relung sahaja sedangkan pada awalnya keluarganya mempunyai sawah sebanyak 20 relung. Ini kerana 6 relung sawah telah dijual.
          Bapanya dulu mempunyai dua puluh relung
     bendang. Enam relung terlepas ke tangan
    Cina kerana jual janji. Tinggal empat belas
    relung. (RSJ Hlm 4).

            Yang kedua, Lahuma hanya mempunyai isteri dan 7 orang anak yang kesemuanya adalah perempuan. Yang bekerja hanya dia dan isterinya, Jeha. Tiada tenaga lelaki yang lain yang boleh membantunya di sawah. Tenaga kerja perempuan tidak sama dengan lelaki.
                  
       “Kaulah yang akan menajak kalau aku sakit.”
       Jeha Cuma mengiya saja. Bendang itu tentu
      tak sanggup dihabiskan olehnya dan oleh
     Sanah dan Milah. Jeha sedar tentang
      kedudukan yang sebenar.Tak ada Lahuma,
      tak adalah beras nanti untuk anak-anak.
     (RSJ Hlm 80).

            Yang ketiga pula ialah bencana alam termasuk juga bencana dari binatang perosak. Contonya Jeha sakit akibat ular tedung senduk, Lahuma sakit dan dan mati akibat terkena duri nibung, dan padi mereka diserang ketam, banjir, dan burung tiak.
                  
       Bahana ular tedung senduk masih liar 
       menjelajah kehidupan Jeha sejak peristiwa
        di pinggir paya dekat belukar semai tempoh
       hari. Langkah-langkah dan gerak-gerinya
        masih juga terketar-ketar dan terhinggut-hinggut                              ketakutan.......  (RSJ Hlm 45).
   ............Mahu rasanya dia merentap pisau cukur
     dan memotong kaki yang reput itu. Mahu rasanya
   dia memicit kaki itu hingga terlompat keluar duri nibung
yang tersumbat itu. (RSJ Hlm 91).
   Lahuma sudah mati... (RSJ Hlm 123).
   Ketam sudah datang, Ketam sudah mula
   menyerang sawah Kampung Banggul Derdap.
   (RSJ Hlm 151)
   Tetapi banjir di sebelahnya masih juga belum surut
    ....... (RSJ Hlm 217).
   Tiba-tiba timbul dari dalam semak-semak padi
   Itu lebih kurang lima belas ekor burung tiak yang hitam                       kelabu....... (RSJ Hlm 239).
                                                            
Persoalan pula bermaksud perkara-perkara yang lebih kecil yang ada hubungan dengan tema.
Antara Persoalan yang wujud dalam novel yang dikaji ini ialah yang pertama, kesusahan yang dialami kaum petani untuk menanam padi. Dalam novel tersebut terdapat pelbagai kesusahan yang dialami oleh keluarga Lahuma iaitu masalah bencana alam seperti ular tedung senduk, duri nibung, ketam, banjir, dan burung tiak yang menyerang dan menimpa kepada Jeha, Lahuma, dan sawah mereka.

                      Dia teringat kepada ular tedung senduk di bekas
                   semai.Lintah gajah. Kemarau panjang. Banjir besar.      
                   Ketam-ketam. Burung Tiak yang banyak. Batang-     
                  batangmenerung. Rumput-rumput bulu landak.
                  Onak nibung  yang membunuh Lahuma....
                   (RSJ Hlm 263)

            Persoalan yang kedua ialah, berpegang teguh pada agama dan berserah kepada Tuhan semata-mata.Lahuma sekeluarga percaya sepenuhnya kepada Allah dan bergantung terus kepada pencipta Nya.

Makan bangkai dan bertelanjang juga Lahuma
serah kepada Tuhan. Terserah kepada Allah
Azzawajalla. Apa boleh buat kalau Allah suruh
makan bangkai. Apa nak kata kalau Tuhan
suruh anak cucunya bertelanjang. (RSJ Hlm 7).

            Persoalan yang ketiga ialah, ketaatan seorang isteri kepada suaminya.Ketaatan seorang isteri ditunjukkan melalui watak Jeha yang sentiasa berada disisi Lahuma walaupun disaat Lahuma yang sedang menderita sakit akibat bisa onak nibung. Dan juga Jeha tetap setia dan beranggapan bahawa Lahuma adalah suaminya dan tiada siapa yang boleh menggantikan tempatnya walaupun Lahuma sudah meninggal dunia.

       Petang itu Jeha tidak turun ke sawah. Kaki
        lakinya dicelur dan didemah lagi.Ubat
       ramuan dicari tambah. (RSJ Hlm 99)
       Lahuma dalam kubur masih juga lakinya.
       Lahuma yang disayanginya itu. (RSJ Hlm 176).

            Persoalan yang keempat ialah, tanggungjawab anak sulung terhadap keluarga.  Watak Sanah sebagai anak sulung kepada Lahuma dan Jeha yang bertanggungjawab menjaga dan menguruskan adik-adiknya dan sawah milik keluarga mereka setelah ayahnya meninggal dunia dan emaknya menjadi gila.
      
       Tetapi kini Sanah tidak melepaskan
       tangan lagi.Dia mahu menghadapi
       segala-galanya itu dengan adik-adiknya
        yang enam orang itu. (RSJ Hlm 222)

            Persoalan yang kelima yang saya kaji dalam novel yang dipilih ialah, tekanan jiwa dan perasaan sehingga menjadi gila.Jeha dalam novel tersebut telah mengalami gangguan jiwa kerana dia terpaksa menanggung kesengsaraan hidup bersama anak-anaknya yang ramai untuk menjaga sawah mereka setelah kematian suaminya. Sedangkan semasa suaminya hidup dahulu banyak pekerjaan yang melibatkan sawah mereka diuruskan oleh Lahuma dan Jeha hanya membantu sahaja.

Lakinya telah tidak ada. Anaknya tujuh orang. Bendang ada empat belas relung. Rumah sudah robek-robek. Bencana sawah macam-macam dan menjadi-jadi pula tahun ini. Jeha tidak dapat menanggung seksaan itu...(RSJ Hlm 180).


5 comments:

Seruling Senja said...

bagus sangat.. kalau boleh masuk sekali analisis kritis...

nidapink90 said...

terima kaseh atas komen yg membina drpd anda... :)

ihsan nashi said...

nk bolehh??????? nk kne wt kajian novel ny!!!!!!!!!!!!!!!

ihsan nashi said...

nk boleh??? nk wt kajian novel ny!!!

HASHIMAH said...

tema dan persoalan yang boleh memberi panduan... bagus sekali...

 
Images by Freepik