Pages

Saturday, December 20, 2014

Tugasan EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling untuk Kanak-kanakPENDAHULUAN BIMBINGAN

            Sejak dahulu, pelbagai masalah yang timbul dalam kalangan murid-murid di peringkat sekolah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang yang berbeza-beza. Murid-murid ini memerlukan bimbingan daripada guru untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah mereka.
Menurut Crow dan Crow (1983), bimbingan merujuk kepada bantuan atau pertolongan yang diberikan dengan betul kepada murid berkenaan. Bimbingan dapat didefinisikan sebagai istilah yang berfokus kepada masalah penyesuaian kesihatan, agama, rekreasi dalam keluarga dan kumpulan rakan dalam sekolah dan tempat kerja (Campbell, 1932). Bimbingan dapat membantu murid untuk memahami diri sendiri dan menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya.
Dalam memberikan bimbingan kepada murid-murid terdapat beberapa prinsip yang perlu guru bimbingan ambil perhatian iaitu aktiviti bimbingan perlu dirancang dan dibina khusus untuk memastikan bahawa program bimbingan akan memberikan kesan yang terbaik kepada murid, memberi peluang bimbingan kepada semua murid, lebih cenderung kepada pencegahan dan perkembangan masalah, dan program bimbingan perlulah berdasarkan objektif pendidikan.
Dalam tugasan program bimbingan ini, saya dikehendaki untuk menyediakan kertas cadangan dan melaksanakan program bimbingan di sekolah. Kemudian saya perlu menganalisis dapatan penilaian murid terhadap program bimbingan yang telah saya jalankan. Setelah itu saya perlu menyatakan kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan terhadap diri saya dan program bimbingan tersebut.
Saya telah bekerjasama dengan dua orang rakan yang lain untuk merancang dan menjalankan satu program bimbingan yang berbentuk ceramah kepada murid-murid perempuan yang tinggal di asrama sekolah. Program bimbingan tersebut terbahagi kepada empat slot yang dikendalikan oleh orang yang berlainan. Saya telah menjadi penceramah yang pertama dengan memilih tajuk Etika Pergaulan Lelaki dan Perempuan.


ANALISA DAPATAN PENILAIAN MURID

            Setelah selesai mengendalikan satu slot ceramah yang bertajuk Etika Pergaulan Lelaki dan Perempuan di asrama Puteri SKPK Selangor, saya telah mengedarkan borang penilaian pengisian program bimbingan kepada murid-murid tahap 2 sebanyak 15 orang. Saya tidak memberikan borang penilaian kepada murid-murid yang lain kerana mereka tidak mahir membaca dan menulis. Kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid Pendidikan Khas adalah rendah, malah bagi murid tahap 2 juga, mereka perlu dibimbing dan diterangkan tentang kandungan borang tersebut.
            Antara keperluan borang penilaian tersebut dilakukan adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan program yang telah dijalankan. Oleh itu, saya boleh mengetahui pandangan dan pendapat murid tentang pengendalian saya terhadap program tersebut. Saya boleh jadikan ia sebagai satu penanda aras pada diri saya untuk menjalankan program yang lebih baik pada masa akan datang.
Borang penilaian pengisian program bimbingan yang dikendalikan oleh saya terdiri daripada empat bahagian. Bahagian pertama, ialah soalan ‘Apakah perasaan anda sebelum menyertai program ini?’ Setelah dianalisis, saya dapati bahawa sebanyak 67% murid telah menandai ruangan ‘berminat’ untuk menyertai program bimbingan kelolaan saya. Manakala sebanyak 20% murid yang menandai ruangan ‘malas’ dan 13% yang menandai ruangan ‘seronok’. Saya berjaya mempromosikan program bimbingan saya dengan memberitahu bahawa terdapat program dan aktiviti yang menarik yang bakal dijalankan. Saya juga menarik minat mereka dengan hubungan interpersonal yang baik agar mereka tidak berasa dipaksa dan bosan untuk menyertai program ini. Namun begitu, masih terdapat murid yang berasa malas sebelum hadir ke program saya. Perkara ini berlaku kerana murid telah menjalani banyak program dan aktiviti di sekolah. Oleh itu, mereka berpendapat bahawa program saya juga adalah membosankan dan sama seperti di sekolah.
 
Soalan kedua yang perlu murid jawab dalam borang penilaian pengisian program tersebut ialah ‘Apakah perasaan kamu selepas menyertai program ini?’. Setelah dianalisis, saya dapati bahawa sebanyak 87% yang menyatakan bahawa mereka berpuas hati dengan program ini. Ini menunjukkan bahawa murid merasakan program ini amat bagus dan bersesuaian untuk mereka. Malah cara penyampaian saya yang mudah dan simulasi dapat membuatkan murid-murid masalah pendengaran ini memahami penyampaian saya dengan jelas. Saya turut menggunakan tayangan power point sebagai alat bantu untuk saya menyampaikan pengisian kepada murid-murid.

Bahagian seterusnya dalam borang penilaian pengisian program bimbingan tersebut memerlukan murid untuk memberikan penilaian berdasarkan angka satu hingga lima yang mewakili tidak memuaskan, kurang memuaskan, sederhana, memuaskan, dan sangat memuaskan. Sebanyak 47% murid yang memberikan penilaian 4 iaitu memuaskan untuk kriteria jangka masa program yang sesuai. Program bimbingan saya dijalankan selama 35 minit dan murid didapati bahawa memberikan perhatian dengan sepenuhnya. Saya tidak perlu memanjangkan masa sehingga satu jam kerana dikhuatiri murid akan berasa bosan dan hilang tumpuan. Terdapat juga 33% murid yang memberikan penilaian 5 iaitu sangat memuaskan dan 20% yang memberikan penilaian 3 iaitu sederhana.
 
Seterusnya terdapat 40% murid telah memberikan penilaian 5 iaitu sangat memuaskan terhadap kriteria pemilihan tajuk program yang dijalankan. Perkara ini saya berpendapat bahawa sebahagian murid dapat memahami pengisian yang diberikan dan tajuk program ini bersesuaian dan menarik untuk dibincangkan. Saya dapat melihat semasa program ini berlangsung, murid-murid kelihatan gembira dan dapat memberikan maklum balas semasa saya bersoal jawab dengan murid. Murid-murid yang lain turut memberikan penilaian 4,3,2 dan 1 iaitu sebanyak 27% murid yang memberikan penilaian 4, 20% murid memberikan penilaian 3 dan 7% murid yang memberikan penilaian 1 dan 2. Murid yang memberikan penilaian 1 dan 2 itu berkemungkinan bahawa murid tersebut tidak memahami dan tidak memberikan tumpuan terhadap pengisian yang diberikan oleh saya. Ini adalah kerana jumlah murid yang menandai penilaian 1 dan 2 itu hanyalah dua orang murid sahaja.


Selain itu, sebanyak 47% murid yang memilih penilaian 5 untuk kriteria tempat atau lokasi program. Program tersebut dijalankan di bilik aktiviti di asrama perempuan. Bilik tersebut menjadi pilihan kerana sasaran peserta untuk program ini ialah murid yang tinggal di asrama. Walaupun terdapat kemudahan kerusi dan meja serta papan putih di bilik belajar, namun ia tidak dapat digunakan kerana bilik tersebut tidak mempunyai kabel plak untuk memasang komputer dan pancaran LCD. Sebanyak 20% murid yang memberikan penilaian 3 untuk tempat atau lokasi program ini mungkin disebabkan mereka kurang selesa untuk duduk di atas lantai di dalam bilik tersebut. Bilik tersebut tidak mempunyai kemudahan kerusi dan meja untuk kegunaan murid. Murid yang lain pula ada yang memberikan penilaian 4 dan 2 iaitu sebanyak 13% dan penilaian 1 sebanyak 7%.


Soalan seterusnya memerlukan murid untuk memberikan penilaian kepada penceramah iaitu saya sendiri. Keputusan daripada analisis borang penilaian pengisian program bimbingan yang dijalankan menunjukkan bahawa sebanyak 100% murid memberikan penilaian 5 iaitu sangat berpuas hati terhadap penceramah. Ini bermakna murid sangat suka dan memberikan tanggapan yang baik terhadap penceramah.


Soalan yang terakhir dalam borang penilaian tersebut ialah ‘Adakah anda rasa bahawa program seperti ini perlu diadakan lagi?’. Murid-murid sebanyak 100% telah menandai keputusan iaitu ‘ya’ Ini bermakna, murid-murid bersetuju dan suka program bimbingan seperti ini diadakan lagi pada masa akan datang. Malah perkara ini turut menunjukkan bahawa ceramah yang disampaikan oleh saya adalah menyeronokkan dan memberi kesan kepada murid. Jika cara penyampaian saya adalah membosankan dan murid tidak memahami kandungan ceramah saya, sudah tentu murid tidak memberikan penilaian sangat memuaskan kepada saya.


Secara keseluruhannya, saya merasakan murid-murid telah memberikan maklum balas yang baik dan memberikan kerjasama yang baik bagi menjayakan program ini. Saya dapat menilai kekuatan dan kelemahan saya dalam mengendalikan program bimbingan ini. 


KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI

Kekuatan Diri
            Sepanjang saya melakukan perancangan untuk melaksanakan program bimbingan ini, saya telah berbincang dengan tiga orang lagi rakan untuk mengadakan program bimbingan dalam satu hari sahaja. Setiap daripada kami akan mengambil satu slot dan tajuk untuk memberikan satu ceramah atau bentuk bimbingan kepada murid-murid yang menjadi sasaran kami di asrama.
            Saya telah memilih pada hari Jumaat iaitu pada jam 8.00 malam untuk mengadakan program bimbingan tersebut. Hari Jumaat itu dipilih kerana murid-murid asrama tidak pulang ke rumah masing-masing kerana terdapat sekolah ganti pada hari Sabtu. Sehari sebelum program bermula, saya telah memberitahu murid-murid bahawa terdapat aktiviti yang akan dijalankan pada hari Jumaat. Oleh itu, murid-murid telah bersedia dan turun awal ke bilik aktiviti.
            Saya juga telah meminjam LCD daripada guru pembimbing saya untuk digunakan dalam program bimbingan tersebut. LCD diperlukan kerana saya dan rakan-rakan menggunakan tayangan power point untuk menayangkan gambar, dan isi penting dalam ceramah kami. LCD tersebut saya jaga dan simpan hingga saya pulangkan kembali kepada guru pembimbing pada keesokan harinya.
            Semasa program bimbingan sedang berlangsung, saya telah menggunakan bahasa yang mudah dan bahasa isyarat yang betul kepada murid-murid saya agar mereka dapat memahami isi yang saya sampaikan kepada mereka. Ini adalah kerana murid-murid bermasalah pendengaran menghadapi masalah dalam penguasaan perbendaharaan kata dalam Bahasa Melayu. Oleh itu, jika saya menggunakan bahasa pada aras yang tinggi, murid-murid tidak dapat memahami isi ceramah saya.
            Selepas selesai program bimbingan yang disampaikan oleh saya, saya telah mengedarkan borang penilaian program kepada murid-murid tahap dua. Ini adalah kerana, terdapat murid dalam kalangan murid tahap satu yang lemah dalam bacaan dan pemahaman konsep yang rendah. Sebelum membenarkan murid mengisi borang penilaian tersebut, saya telah menerangkan arahan dan cara mengisi borang tersebut dengan betul. Oleh itu, semua murid dapat memahami dan mengisi borang penilaian dengan baik.
            Selepas tamat program bimbingan ini, saya telah memberikan gula-gula sebagai satu penghargaan kepada murid. Ia juga merupakan satu langkah untuk menaikkan motivasi murid untuk terus mengikuti program bimbingan yang dikendalikan oleh tiga orang rakan saya yang seterusnya.

Kelemahan Diri
            Memandangkan saya menjalani praktikum di Shah Alam dan tinggal di sana sepanjang saya dan rakan-rakan berpraktikum selama hampir tiga bulan, saya tidak berkesempatan untuk datang berjumpa dengan pensyarah pembimbing untuk menunjukkan draf tugasan ini. Masalah ini berlaku kerana hampir setiap hari sekolah tersebut mengadakan aktiviti dan program untuk guru dan murid hingga ke petang. Oleh itu, saya menghadapi masalah masa untuk datang ke institut untuk berjumpa dengan pensyarah. Malah pada hari Sabtu juga sekolah ini seringkali mengadakan pelbagai aktiviti dan program untuk guru dan murid-muridnya.
            Saya terlupa untuk memberitahu warden asrama bahawa saya dan rakan-rakan ingin mengadakan program bimbingan untuk murid-murid di asrama. Saya hanya memaklumkan kepada Pembantu Pengurusan Murid (PPM) sahaja. Perkara ini berlaku kerana warden perempuan masih belum tinggal di dalam asrama. Beliau datang ke asrama secara harian. Namun begitu, saya sempat memberitahunya sebelum program bermula apabila beliau datang ke asrama untuk memantau murid-murid pada waktu malam.
            Pada mulanya saya dan rakan-rakan ingin mengadakan program bimbingan di bilik belajar kerana mempunyai kelengkapan kerusi, meja dan papan putih. Namun begitu, bilik tersebut tidak mempunyai plug untuk dipasang komputer dan LCD. Oleh itu, saya telah membuat keputusan untuk menukar tempat di bilik aktiviti. Di bilik tersebut, murid-murid terpaksa duduk di atas lantai kerana ketiadaan kerusi dan meja. Murid-murid kelihatan kurang selesa dan berasa letih kerana perlu duduk di atas lantai untuk empat program bimbingan pada satu malam.
           


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

            Setelah meneliti kelemahan pada diri dan program bimbingan yang telah dijalankan, saya berpendapat bahawa saya perlu mencari ikhtiar lain sekiranya tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan pensyarah bagi menunjukkan draf tugasan kerja kursus. Dengan dunia yang serba canggih kini, terdapat banyak kemudahan yang boleh digunakan seperti e-mel dan mesin faks. Saya sepatutnya boleh menggunakan kemudahan internet yang disediakan di sekolah untuk menghantar draf kepada pensyarah dengan menggunakan e-mel. Malah, sekiranya terdapat kemudahan mesin faks di pejabat sekolah, saya mungkin boleh meminta kebenaran daripada pihak sekolah untuk menggunakannya.
            Saya juga sepatutnya memberitahu kepada warden asrama untuk mengadakan program bimbingan di asrama. Walaupun warden tersebut masih belum berpindah masuk ke dalam rumah warden, namun saya tidak seharusnya menjadikan ia sebagai satu alasan untuk terlupa memberitahu beliau. Warden tersebut juga merupakan seorang guru di sekolah, oleh itu saya boleh memberitahu beliau semasa saya berada di sekolah. Selepas ini saya berpendapat saya perlu mendapatkan nombor telefon warden asrama agar mudah bagi saya berkomunikasi dan menyampaikan maklumat mengenai murid-murid di asrama.
            Sebagai satu cadangan penambahbaikan, pada masa akan datang saya seharusnya menyediakan tempat yang lebih selesa kepada murid-murid. Contohnya, saya boleh membawa dan menyusun kerusi terlebih dahulu di bilik aktiviti sebelum program dimulakan. Sekiranya saya tidak dapat melakukannya sendirian, saya boleh meminta bantuan rakan-rakan, PPM, dan murid sendiri untuk menyediakan tempat yang lebih selesa. Oleh itu, murid tidak perlu duduk di atas lantai sahaja sepanjang program berlangsung.

PENDAHULUAN KAUNSELING

Kaunseling merujuk kepada satu proses menolong apabila seseorang kaunselor membina satu perhubungan yang profesional dengan klien dan membimbingnya supaya menjadi lebih faham tentang dirinya (Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin, 2013). Setiap manusia memerlukan sesi kaunseling sekiranya mereka menghadapi masalah dan memerlukan bantuan khidmat nasihat dan psikologi.
Menurut Mizan Adiliah & Halimatun Halaliah (2005), keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Klien diberi peluang untuk bertanggungjawab terhadap keputusan dan tindakan yang dipilihnya sendiri.
Di sekolah biasanya terdapat dua jenis kaunseling iaitu kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Menurut Mok Soon Sang (2003), terdapat empat jenis kaunseling individu yang sering diamalkan iaitu kaunseling krisis, kaunseling penyediaan kemudahan, kaunseling pencegahan, dan kaunseling perkembangan. Adiliah et. Al, (2005) turut mengatakan bahawa pendekatan yang sering digunakan di sekolah untuk sesi kaunseling ialah pendekatan krisis, pendekatan pemulihan, pendekatan pencegahan, dan pendekatan perkembangan.
Dalam tugasan kerja kursus ini, saya dikehendaki untuk membuat laporan sesi kaunseling yang dijalankan oleh pihak sekolah. Saya perlu merakamkan video tentang satu proses kaunseling. Malah saya akan menulis laporan analisis proses kaunseling yang merangkumi aspek-aspek seperti permulaan sesi kaunseling yang dijalankan, justifikasi pendekatan yang diaplikasikan, dan pengaplikasian kemahiran asas kaunseling dan teori kaunseling yang digunakan.

PERMULAAN SESI KAUNSELING

            Sebelum seseorang kaunselor atau guru kaunseling memulakan sesi kaunselingnya, terlebih dahulu guru kaunseling tersebut perlulah melakukan penstrukturan. Menurut Dr. Maznah Baba dan Zainal Madon (2003), kemahiran penstrukturan ialah usaha pembimbing memastikan proses kaunseling dapat berjalan dengan lancar mengikut masa dan kekerapan pertemuan yang ditetapkan. Ramlan Hamzah dan Lily Mastura (2006) pula mengatakan menstruktur itu adalah gambaran secara ringkas apa yang harus berlaku dalam sesi kaunseling. Lazimnya penstrukturan ini dilakukan oleh guru kaunseling semasa sesi yang pertama. Antara perkara yang distrukturkan oleh guru kaunseling kepada kliennya ialah maksud kaunseling, anggaran jangka masa sesi, peranan sebagai kaunselor, peranan klien, matlamat kaunseling, dan kerahsiaan (Ramlan Hamzah et. al, 2006).
Berdasarkan sesi kaunseling yang dilakukan oleh guru kaunseling SKPK Selangor, Encik Khairi dengan kliennya, saya dapati bahawa beliau membuat persediaan awal seperti menyediakan tempat pertemuan, menerima klien tanpa syarat, dan menjaga etika kerahsiaan. Namun begitu, saya turut dapati bahawa guru kaunseling tersebut tidak melakukan penstrukturan sepenuhnya kerana beliau tidak menyatakan maklumat tentang kaunseling, anggaran masa sesi, peranan kaunselor dan klien.
            Sesi kaunseling yang dijalankan oleh Encik Khairi merupakan sesi kaunseling yang pertama untuk kliennya itu. Pada permulaan sesi, selepas beliau mempersilakan klien duduk di kerusi, beliau bertanyakan kepada klien mengenai tujuan beliau perlu datang ke sesi kaunseling tersebut. Guru kaunseling menerima klien tanpa syarat walaupun klien yang datang merupakan klien yang dirujuk atas sebab masalah disiplin seperti pergaduhan di asrama sekolah.
            Dari aspek membina hubungan antara guru kaunseling dan klien, Encik Khairi telah bersikap mesra, menerima tanpa syarat, dan ikhlas mendengar dan menasihati. Seperti yang dinyatakan oleh Mizan Adiliah dan Halimatun Halaliah (2005), antara ciri-ciri seorang guru kaunseling yang membina hubungan yang baik dengan klien ialah kemesraan, kejujuran, penerimaan tanpa syarat dan empati. Encik Khairi tidak sesekali memarahi dan menghukum kliennya kerana tugas seorang guru kaunseling perlulah bersikap terbuka, mesra, memberikan pandangan dan nasihat kepada klien. Guru kaunseling turut menyambut kehadiran klien dengan memberikan senyuman dan bersedia menerima kehadiran klien.
            Bilik kaunseling tidak dapat digunakan sewaktu sesi kaunseling berlangsung kerana bilik tersebut sedang dalam pengubahsuaian. Kemudian guru kaunseling ingin menggunakan bilik di pejabat tetapi terdapat beberapa orang guru berada di dalam bilik tersebut sedang melakukan perbincangan. Sebagai seorang guru kaunseling, Encik Khairi perlu menjaga kerahsiaan kliennya daripada pengetahuan orang lain. Oleh itu, akhirnya guru kaunseling membuat keputusan untuk mengadakan sesi kaunseling tersebut di bilik mesyuarat. Keadaan di bilik mesyuarat tersebut adalah selesa kerana mempunyai pendingin hawa dan jauh daripada orang ramai.
            Kedudukan guru kaunseling dengan klien seperti jarak tempat duduk perlulah sesuai (Ramlan Hamzah et. al, 2006). Jika kedudukan guru kaunseling dengan klien terlalu jauh, komunikasi dua hala menjadi sukar. Meja dan kerusi perlulah sesuai dan selesa untuk digunakan. Contohnya seperti Encik Khairi yang menggunakan kerusi yang selesa agar klien berasa selesa dan selamat.
            Dalam sesi kaunseling antara guru kaunseling dan klien, Encik Khairi telah melakukan proses penerokaan terhadap kliennya. Menurut Lee Keok Cheong, Ee Ah Meng, Suppiah Nachiappan dan Taquddin Abd Mukti (2012), penerokaan dibuat oleh guru kaunseling untuk mendapatkan kefahaman yang jelas tentang diri klien dan fakta-fakta yang boleh membantu kepada penyelesaian masalah. Seperti mana yang dapat dilihat dalam video rakaman tersebut, guru kaunseling melakukan penerokaan bagi memahami dan menganalisis masalah kliennya. Ia juga bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dalam masalah klien tersebut. Contohnya, melalui penerokaan yang dibuat oleh Encik Khairi, beliau telah mengetahui punca berlakunya pergaduhan kliennya itu.
           
           

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN

            Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah dilaksanakan mengikut empat jenis pendekatan iaitu pendekatan krisis, pendekatan pemulihan, pendekatan pencegahan dan pendekatan perkembangan (Akhira Pardi et. al, 2013). Guru kaunseling akan melakasanakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid atau klien berdasarkan masalah-masalah yang timbul.
Semasa saya melihat dan membuat rakaman video proses kaunseling yang berlangsung di sekolah, saya mendapati bahawa pendekatan yang digunakan dalam sesi kaunseling tersebut ialah pendekatan krisis. Menurut Pietrofesa (1971),pendekatan krisis dalam kaunseling merujuk kepada kes-kes kritikal yang memerlukan tindakan segera oleh pihak sekolah dan guru kaunseling. Contoh kes bagi pendekatan ini ialah pergaduhan, penderaan, kematian keluarga, percubaan membunuh, masalah mental dan penyalahgunaan dadah.
            Murid yang menjalani sesi kaunseling seperti dalam rakaman yang diambil oleh saya telah melakukan kesalahan bergaduh dan memukul rakan di asrama sekolah. Klien ini telah dirujuk kepada guru kaunseling selepas melakukan kesalahan tersebut. Ia memerlukan tindakan yang segera agar perkara tersebut tidak menjadi lebih serius. Respon yang diberikan oleh klien mengenai masalah yang dihadapinya ialah reaksi emosi iaitu rasa takut dan bersalah. Perkara ini dapat dilihat apabila klien dipanggil untuk berjumpa dengan guru kaunseling. Reaksi wajah klien tersebut kelihatan takut dan gementar. Apabila berlangsungnya sesi kaunseling, guru kaunseling mendapati bahawa klien berasa takut dan risau seandainya guru kaunseling atau guru disiplin akan melaporkan pergaduhan klien dengan rakannya kepada ibunya. Di sini, saya dapati bahawa ibu klien tersebut mempunyai pengaruh dan kuasa dalam kehidupannya.
           
KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING DAN TEORI KAUNSELING

Kemahiran Asas Kaunseling
Berdasarkan sesi kaunseling yang dijalankan, saya dapat melihat bahawa guru kaunseling, Encik Khairi menggunakan beberapa kemahiran asas kaunseling terhadap klien tersebut. Kemahiran asas kaunseling adalah selari dengan kemahiran komunikasi. Setiap guru kaunseling atau kaunselor perlu mengamalkan kemahiran asas ini agar sesi kaunseling akan menjadi lebih berkesan. Yang pertama, guru kaunseling hendaklah membentuk dan membina hubungan yang baik dengan klien. Guru kaunseling bersifat tenang dan duduk dalam keadaan sedia dan selesa berhadapan dengan klien. Guru tersebut memulakan sesi kaunseling dengan menunjukkan ekspresi muka yang baik dan kontak mata yang bersesuaian terhadap klien. Dengan itu klien dapat mengeluarkan segala maklumat dan menyatakan masalah dengan baik kerana guru lebih bersifat terbuka dan menggunakan nada yang sederhana seiring dengan isyarat tangan kerana klien merupakan murid bermasalah pendengaran. Lawrence Brammer (1998) turut menjelaskan bahawa proses kaunseling perlu mengandungi fasa membina hubungan mesra dan mendalam.
            Kemahiran asas yang kedua ialah kemahiran melayan. Maksud kemahiran melayan ialah guru kaunseling memberikan perhatian sepenuhnya kepada setiap butir bicara dan tingkah laku oleh klien. Seperti yang saya lihat pada guru kaunseling dalam rakaman yang dibuat oleh saya, guru tersebut menerima klien dengan mesra dan mengekalkan kontak mata dan menghargai setiap butir bicara kliennya. Guru tersebut bercakap dan berisyarat dengan jelas dan tidak terlalu laju agar klien berasa selesa dan tidak tergesa-gesa. Selain itu, ekspresi muka guru kaunseling menunjukkan bahawa beliau faham dan berminat dengan penjelasan yang diberikan oleh klien.      
            Kemahiran mendengar yang diamalkan oleh guru kaunseling dalam rakaman tersebut juga adalah baik. Guru tersebut mendengar dan tidak mencelah setiap penjelasan yang diberikan oleh klien. Proses mendengar merupakan proses yang aktif. Guru kaunseling menggunakan deria penglihatan sepenuhnya kerana klien merupakan murid bermasalah pendengaran yang menggunakan isyarat untuk berkomunikasi. Beliau memerhatikan tingkah laku dan bahasa badan yang digunakan oleh klien.
            Seterusnya, guru kaunseling juga menjaga hubungan interpersonal dengan meletakkan jarak yang sesuai antara guru dan klien. Kedudukan meja dan kerusi yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dapat membantu proses kaunseling berjalan dengan lebih baik.
            Kemahiran yang lain pula ialah kemahiran memberikan tindak balas. Di sini, guru kaunseling memerhatikan tindak balas yang diberikan oleh klien sama ada positif atau negatif. Contohnya seperti dalam video rakaman, klien memberikan tindak balas dengan anggukan kepala sebagai tanda setuju dan memahami butir bicara oleh guru tersebut. Selain itu, guru kaunseling turut mengemukakan soalan terbuka dan tertutup kepada klien. Tujuan penyoalan dibuat adalah untuk mendapatkan kepastian dan maklumat lanjut.  Contohnya, guru kaunseling bertanya soalan dalam bentuk terbuka kepada klien mengapa berlaku pergaduhan di asrama antara dia dan rakannya. Soalan terbuka ini memerlukan klien untuk membuat penjelasan dan huraian masalahnya. Soalan tertutup pula seperti guru kaunseling menyoal kepada klien sama ada mahu guru melaporkan perkara tersebut kepada ibunya atau pun tidak. Soalan ini memerlukan jawapan yang terhad seperti ‘ya’ atau ‘tidak’.
            Saya turut mendapati bahawa guru kaunseling telah memparafrasa dan merumus untuk memastikan klien memahami tentang perkara yang dibincangkan. Guru kaunseling menyatakan kembali apa yang telah dipersetujui dan dikatakan oleh klien. Ini menunjukkan bahawa guru kaunseling mendengar dengan teliti akan isi perbincangan dalam sesi kaunseling tersebut. Ia juga bertujuan untuk memberikan gambaran kepada klien bahawa guru kaunseling memahami situasi dan permasalahan yang berlaku. Guru kaunseling memberikan sokongan dan galakan agar klien membantu dirinya agar tidak mengulangi perbuatan buruk itu lagi.

Teori Kaunseling
            Teori merupakan andaian-andaian untuk menjelaskan sesuatu kejadian atau sesuatu fenomena (Ramlan Hamzah et. al, 2006). Menurut Zainal Abidin Ahmad (2005), teori memberi fokus kepada guru kaunseling mengenai apa yang dilakukannya terhadap klien. Teori kaunseling menawarkan satu sistem yang komprehensif bagaimana melaksanakan kaunseling dan menolong kaunselor memahami klien, mengaplikasikan teknik kaunseling yang sesuai serta meramal perubahan klien (Sabariah Siron, 2005). Oleh itu, seseorang guru kaunseling perlulah menggunakan teori yang bersesuaian untuk membantu dan membimbing kliennya menghadapi masalah. Antara teori yang boleh digunakan oleh guru kaunseling semasa sesi kaunseling dijalankan iaitu teori psikoanalisis, teori pemusatan klien, teori gestalt, teori tingkah laku, dan teori terapi rasional emotif tingkah laku.
Setelah saya meneliti dan mengkaji rakaman video sesi kaunseling Encik Khairi dan kliennya, saya dapati bahawa teori yang digunakan dalam sesi tersebut ialah terapi rasional emotif tingkah laku. Teori ini mula diperkenalkan oleh Albert Ellis (Sapora Sipon dan Ruhaya Hussin, 2013). Terapi ini juga turut dikenali dengan model A-B-C (Akhiar Pardi et. al, 2013).
Menurut Ramlan Hamzah et. al (2006), teori ini menitikberatkan soal nilai dan kepercayaan yang tidak rasional yang dianut oleh kebanyakan insan yang akhirnya membawa kepada masalah. Setiap individu mempunyai masalah dan masalah tersebut datangnya dari dalam diri sendiri dan mempunyai kecenderungan ke arah kemusnahan seperti sifat keluh kesah, tidak sabar dan sebagainya.
Matlamat utama dalam teori terapi rasional emotif tingkah laku ialah untuk menunjukkan kepada klien bahawa pemikiran mereka merupakan punca utama terjadinya gangguan-gangguan emosi dan tingkah laku yang dialami oleh klien (Corey, 1977). Seperti dalam sesi kaunseling yang dikendalikan oleh Encik Khairi, klien beliau mengatakan bahawa pemikirannya yang menganggap perbuatannya memukul rakan itu adalah satu tindakan nasihat yang betul. Oleh itu berlakulah konflik antara klien dengan rakannya itu dan pergaduhan berlaku dengan lebih teruk.
Dalam teori terapi rasional emotif tingkah laku, terdapat model A-B-C yang boleh digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu situasi itu boleh mencetuskan sesuatu perasaan dan tingkah laku seseorang. 


No comments:

 
Images by Freepik