Pages

Saturday, February 9, 2013

Pengurusan Kelas


Pengurusan kelas

Konsep

-          Tugas mengurus bilik darjah termasuk juga aktiviti mengatur reka letak fizikal dan mewujudkan komunikasi dan interaksi dalam kalangan pelajar dan guru.
-          Cara dan kaedah pengajaran bahasa itu dikendalikan
-          Dilakukan secara indidvidu, berpasangan, berkumpulan atau secara kelas.
Pengajaran secara kelas
-          Guru menyampaikan pengajaran kepada semua secara serentak
-        
             Kelebihannya
o   dapat pelajari bahan yang sama, dinilai dan hadapi situasi yang sama.
o   Guru dapat melihat perbezaan pencapaian murid
o   Guru mentadbir kelas dengan mudah
-          
       Kelemahannya
o   Pengajaran tidak memenuhi keperluan individu, minat, kebolehan, kecerdasan
o   Murid bijak hilang peluang belajar

Pengajaran secara kumpulan
-          
      Murid dikumpulkan mengikut pencapaian
-          Pentingkan sikap kerjasama antara murid
-          Murid diberi peluang mengendalikan kumpulan
Pengajaran secara individu
-          Dijalankan dengan tujuan dan objektif
o   Masalah pembelajaran / maju pembelajaran bertujuan memperkaya

Pengajaran secara kelas bercantum
-          
      Menggabungkan beberapa kelas menjadi satu kelas
-          Murid tidak mempunyai tahap pencapaian yang sama
-          Oleh itu. Kaedah pengajaran berkumpulan diutamakan
-          Memerlukan gurun yang rajin, bertanggungjawab dan bijak kendali kumpulan
-          Setiap kumpulan diberi tugas dan belajar serenak pada waktu yang sama.

Pengajaran secara kuliah
-          
      Menyampaikan pengajaran kepada pelajar pendidikan tinggi
-          Murid mencatat nota sendiri
-          Alat teknologi digunakan
-          Kelebihan
o   Jimat masa dan tenaga
o   Mudah dikawal
o   Berpelulang menganalisis, mengintepretasi

Aspek lain pengelolaan kelas
-         
       Iklim dan persekitaran bilik darjah
-          Aspek komunikasi dalam bilik darjah
-          Aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
-          Pengurusan yang berkaitan dengan disiplin murid
Keberkesanan pengelolaan kelas
-         
     Cole (1994) merumuskan bahawa kejayaan dan keberkesanan pengelolaan kelas bergantung kepada empat faktor :
o   Kemahiran berkomunikasi
o   Kemahiran merancang dan mengurus
o   Kemahiran mengajar dan keupayaan guru menggunakan motivasi dan pengukuhanNo comments:

 
Images by Freepik