Pages

Wednesday, November 9, 2011

Kaedah Membaca.

PENGENALAN.
            Abd. Aziz (2000 dalam Khairuddin Mohamad, 2011) mengatakan bahawa kefahaman merupakan aspek terpenting dalam sesuatu aktiviti bacaan. Untuk membolehkan seseorang itu membaca, kefahaman yang tinggi amatlah perlu bagi memudahkan individu itu memperoleh maklumat daripada apa yang dibacanya.
            Bagi peringkat awal bacaan kanak-kanak, terdapat beberapa jenis kaedah membaca yang boleh digunakan oleh guru untuk mengajar murid-murid. Kaedah merupakan prosedur menyeluruh terhadap sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa. Antara kaedah yang sering digunakan oleh para guru ialah kaedah abjad, kaedah fonetik, kaedah pandang sebut, dan kaedah cerakinan.


Kaedah Abjad.
 • Kaedah klasik dan kaedah yang paling tua.
 • Pernah digunakan pada zaman kerajaan Greek dan Rom.
  Dimulai dengan pengenalan abjad dan kemudian membunyikan abjad tersebut.

Zulkifley Hamid (1994 dalam Khairudin Mohamad, 2011 ) mengatakan bahawa kaedah abjad berpegang kepada prinsip bahawa setiap perkataan terdiri daripada beberapa huruf.
 • Guru memperkenalkan huruf vokal dan konsonan terlebih dahulu.
 • Vokal : a,  e, i, o, u
 • Konsonan : b,c,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,q,r,s,t,v,w
 • Nama-nama abjad perlulah disebut dan dihafal oleh murid.
 • Aktiviti mengeja suku kata dalam perkataan.
 • Guru mengaitkan gambar dengan sesuatu huruf.
 • Contoh : ‘a’ untuk api.
Kelebihan Kaedah Abjad.
Terdiri daripada suku kata yang hampir tetap bunyinya dalam sistem bahasa Melayu.
Setelah mengenal huruf dan membunyikan vokal konsonan dengan baik, murid dapat membaca perkataan baharu.
Kemahiran asas dan binaan yang kukuh dalam aktiviti asas membaca.
Murid-murid dapat mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam kemahiran membaca.

Kelemahan Kaedah Abjad.
Murid dapat menyebut dengan lancar perkataan yang diberi tetapi tidak memahaminya.
Murid membaca secara merangkak-rangkak kerana terbawa-bawa cara membaca sambil mengeja.
Terdapat kemungkinan bahawa murid akan lupa pelajaran yang lepas jika tidak diulang kali dalam bilik darjah.
Murid akan berasa bosan kerana aktiviti yang lebih kepada hafalan dan kurang penghayatan.Rumusan Kaedah Abjad.
            Kaedah abjad ini merupakan kaedah yang mengutamakan abjad depan bagi setiap perkataan. Guru akan mengajar murid huruf pangkal bagi setiap perkataan atau objek. Contohnya untuk perkataan ‘api’ , huruf pangkalnya ialah ‘a’. Maka murid akan mengingati bahawa huruf ‘a’ itu digunakan untuk perkataan ‘api’. Setelah murid menguasai kaedah ini, barulah murid akan diajar menggunakan kaedah yang seterusnya.

Kaedah Fonetik.

             -  Sesuai untuk kanak-kanak yang baru mengenal huruf.
             
             -  Murid perlu mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi.


-  Asosiasi bunyi.  
                            
Contoh : Guru membunyikan ‘aa’ dan mengaitkannya dengan peristiwa atau kejadian di kawasan persekitaran seperti terkena api, ‘aaaaaaaaaaa panas!’

-  Asosiasi gambar.
 
Contoh : Guru menggunakan kad gambar emak untuk bunyi ‘ee’.Guru memperkenalkan bunyi-bunyi ‘a’, ‘i’, ‘u’ dahulu kerana ‘e’ dan ‘o’ lebih kurang digunakan.
Konsonan pula diperkenalkan dahulu ‘k’,’s’,’t’,’d’,’r’,’l’,’m’,’g’, dan ‘n’ kerana ia bunyi-bunyi yang lebih mudah berbanding konsonan yang lain.


Kelebihan Kaedah Fonetik.

          Huruf yang dilihat dapat dikaitkan dengan bunyi oleh murid.
          Penggunaan asosiasi dapat mempercepatkan proses mengingat.
          Murid dapat mengurangkan beban memori.
          Terdapat huruf-huruf tertentu yang lebih mudah boleh diperkenalkan dahulu


Kelemahan Kaedah Fonetik

1.Murid-murid lembap tidak sesuai belajar mengikut kaedah ini.
2.Sesuai untuk murid-murid yang pandai.
 3.Persiapan awal oleh murid perlu dilakukan sebelum aktiviti membaca.
4.Murid hendaklah mengetahui bunyi dan bentuk huruf terlebih dahulu.
5.Kaedah ini lebih sesuai digunakan kepada murid yang telah mahir menyebut dan mengingat bunyi huruf yang telah diajarkan.

Rumusan Kaedah Fonetik.
            Kaedah Fonetik menggunakan bunyi-bunyian vokal dan konsonan untuk memperkenalkan perkataan. Contohnya bunyi vokal untuk ‘e’ merupakan furuf vokal untuk perkataan ‘emak’. Contoh huruf konsonan pula iaitu huruf ‘l’ boleh dikaitkan dengan objek lori. Maka, murid akan mengingati bunyi-bunyian vokal dan konsonan itu untuk dikaitkan dengan perkataan dan objek yang lain.


Kaedah Pandang Sebut.

Dicadangkan penggunaannya di Amerika Syarikat oleh Samuel Worcester • 2 aktiviti :        Membunyikan suku kata berdasarkan gambar
                          Membunyikan ayat berdasarkan gambar

 • Bertujuan untuk murid membiasakan diri mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ia dapat memendekkan masa murid untuk mengeja.  Konsep Kaedah Pandang Sebut
  • ·         Murid-murid menyebut perkataan pada kad-kad imbasan yang ditunjukkan oleh guru.
  • ·         Kemudian aktiviti membaca bahan yang sama daripada buku teks.
  • ·          Murid mengecam gambar dan menyebut perkataan.
  • ·         Murid diperkenalkan kumpulan huruf yang membentuk perkataan tersebut.
  • ·         Murid menyebut berulang kali perkataan tersebut.


  • Kebaikan Kaedah Pandang Sebut.
   *      Murid tidak perlu belajar mengeja perkataan dahulu maka masa dapat dijimatkan.
   *      Murid dapat memahami maksud perkataan semasa menyebutnya.
   *      Kaedah ini merupakan kaedah terpantas untuk mempelajari kemahiran membaca.
  Kelemahan Kaedah Pandang Sebut.
  • §  Murid tidak pandai mengeja.
  • §  Murid tidak dapat menyebut perkataan baharu kerana tiada pendedahan.
  • §  Perbendaharaan kata murid terbatas.
  • §  Kaedah ini hanya sesuai untuk murid-murid yang pandai.


  Rumusan Kaedah Pandang Sebut.

                          Kaedah pandang sebut ini merupakan kaedah yang digunakan dengan cara pengamatan dan mengingat. Contohnya apabila guru menunjukkan kad gambar dadu dan tertera ejaan ‘dadu’, murid akan mengamatinya dan mengingati perkataan dan gambar tersebut. Apabila murid itu terpandang perkataan atau objek yang sama dalam situasi lain, murid tersebut akan terus mengetahui bunyi dan ejaan ‘dadu’ itu.


  Kaedah Suku Kata.
  Kaedah suku kata merupakan satu deretan bunyi yang mengandungi satu puncak kelantangan. (Daniel Jones.)
  v  Suku kata merupakan ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran vokal.
  v  Satu suku kata sekurang-kurangnya mengandungi satu buah vokal dan konsonan.

  Jenis-jenis suku kata.

  i)             Kata tunggal satu suku kata. Contoh : K + V + K     (sos)
  ii)            Kata tunggal dua suku kata. Contoh : V + KV          (api)
  iii)           Kata tunggal tiga suku kata. Contoh : KV + KV + KV          (kereta)
  iv)            Kata tunggal empat suku kata. Contoh : KV + V + KV+ KV           (suasana)


  Kelebihan Kaedah Suku Kata
   
  • Murid-murid dapat mengeja dengan baik kerana dilatih untuk mengeja bagi tiap-tiap perkataan yang dibaca.
  • Guru tidak perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang banyak dan ini memudahkan guru-guru menjalankan tugasnya.  Kelemahan Kaedah Suku Kata

            Murid tidak lancar membaca kerana lebih fokus kepada huruf.
            Terlalu mementingkan ejaan hingga menyebabkan fahaman tidak berjaya diperoleh
            Kanak-kanak mudah keliru kerana nama-nama huruf tidak menepati bunyi huruf-huruf tersebut.


  Rumusan Kaedah Suku Kata.
                          Kaedah suku kata ini,murid akan mengenal perkataan melalui ejaan suku kata vokal dan konsonan. Contohnya perkataan ‘susu’, suku kata yang digunakan ialah kv+kv=kvkv. Murid akan mengeja setiap satu suku kata dan hasilnya murid tersebut akan mengetahui perkataan apakah yang tertera itu.
  RUMUSAN.

                          Membaca merupakan proses yang kompleks. Oleh itu terdapat beberapa kaedah untuk mengajar murid-murid mengenai bacaan awal. Kaedah bacaan awal terdapat beberapa jenis iaitu kaedah abjad, kaedah fonetik, kaedah pandang sebut dan kaedah suku kata.
              Kaedah abjad lebih berfokus terhadap pembunyian abjad dan guru pada mulanya akan mengajar huruf vokal dan konsonan yang lebih mudah dan selalu digunakan dahulu. Kaedah fonetik pula, murid perlu mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi-bunyian. Kaedah fonetik terdapat dua jenis aktiviti iaitu asosiasi bunyi dan asosiasi gambar. Manakala kaedah pandang sebut pula ialah yang melibatkan aktiviti membunyikan suku kata dan ayat berdasarkan gambar. Kaedah pandang sebut hanya memerlukan kanak-kanak mengecam perkataan tanpa perlu mengeja dan ini akan menjimatkan masa kanak-kanak untuk mengeja perkataan. Kaedah yang keempat pula ialah kaedah suku kata. Kaedah suku kata merupakan ujaran terkecil yang mengandungi sekurang-kurangnya sebuah vokal dan konsonan.
              Setiap kaedah bacaan awal kanak-kanak ini terdapat beberapa kelemahan dan kelebihannya yang tersendiri. Ia terpulang kepada guru-guru untuk memilih kaedah mana yang lebih sesuai dengan murid-murid mereka.  REFLEKSI.

              Kerja kursus pendek ini iaitu Literasi Bahasa Melayu (WAJ 3104) yang bermula dari 1 Julai hingga 18 Ogos 2011 memerlukan pembacaan dan pengumpulan maklumat yang lengkap. Sebaik sahaja saya mendapat tugasan ini, saya berusaha untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan dan berkolaborasi dengan pensyarah pebimbing dan juga rakan-rakan.
              Saya berjaya mendapatkan maklumat daripada buku-buku rujukan di perpustakaan, daripada rakan dan juga dari sumber internet. Adakalanya saya menghadapi sedikit kesukaran seperti maklumat yang kurang jelas dan tidak lengkap. Malah kadang-kadang masalah gangguan kelajuan internet yang minimum juga turut menyebabkan saya terganggu konsentrasi dan turut menimbulkan masalah dalam usaha untuk menyiapkan tugasan yang diberikan.
              Setelah saya menyiapkan tugasan ini saya memperoleh banyak ilmu berkaitan kaedah bacaan awal untuk kanak-kanak. Kini saya telah mengetahui beberapa jenis kaedah yang boleh diaplikasikan sebagai seorang bakal guru kelak. Saya juga turut mengetahui bahawa tidak semua jenis kaedah bacaan awal itu boleh digunakan untuk semua tahap dan golongan kanak-kanak.
              Saya menyedari bahawa setiap golongan kanak-kanak itu terdapat cara dan kaedah yang bersesuaian untuk diajarkan kepada mereka mengenai bacaan awal. Oleh itu, sebagai seorang bakal guru saya perlulah peka dengan kanak-kanak dan mengetahui kaedah manakah yang bersesuaian dengan mereka dan berusaha untuk mengajar mereka membaca.  RUJUKAN.

  Kamarudin Hj. Hussin. (1998). Pedagogi Bahasa Perkaedahan. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
  Khairuddin Mohamad. (2011). Siri Pendidikan Guru Literasi Bahasa Melayu. Shah    Alam: Oxford Fajar.
  Mohd Nor Izwan Sulaiman. Peringkat-peringkat pengajaran membaca. Dilayari pada 7 Ogos 2011 di URL http://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/05/peringkat-peringkat-pengajaran-membaca.html.
  Ramlan Hamzah. (2008). Kemahiran Belajar untuk PPISMP. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
  Tiada nama pengarang. Dilayari pada 17 Ogos 2011 di URL http://www.scribd.com/doc/39765457/LITERASI-BAHASA
 • No comments:

   
  Images by Freepik